Jujurlah!!!

Dalam beberapa ayat, Allah Ta’ala telah memerintahkan untuk berlaku jujur. Di antaranya firman Allah Ta’ala ,

يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين

” Wahai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar . “(QS. At-Taubah: 119).

Dalam ayat lain, Allah Ta’ala berfirman,

فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم

” Tetapi jikalau mereka berlaku jujur ​​pada Allah, nescaya yang demikian itu lebih baik bagi mereka . “(QS. Muhammad: 21)

Dalam hadis dari sahabat ‘Abdullah bin Mas’ud radhiyallahu ‘anhu juga dijelaskan keutamaan sikap jujur ​​dan bahaya sikap dusta. Ibnu Mas’ud menuturkan bahawa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallambersabda,

عليكم بالصدق فإن الصدق يهدى إلى البر وإن البر يهدى إلى الجنة وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا وإياكم والكذب فإن الكذب يهدى إلى الفجور وإن الفجور يهدى إلى النار وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا

” Hendaklah kamu sentiasa berlaku jujur, kerana sesungguhnya kejujuran akan megantarkan pada kebaikan dan sesungguhnya kebaikan akan membawa kepada syurga. Jika seseorang sentiasa berlaku jujur ​​dan berusaha untuk jujur, maka dia akan dicatat di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Hati-hatilah kamu dari berbuat dusta, kerana sesungguhnya dusta akan membawa kepada kejahatan dan kejahatan akan membawa kepada neraka. Jika seseorang sukanya berdusta dan berupaya untuk berdusta, maka ia akan dicatat di sisi Allah sebagai pendusta. “[1]

Begitu pula dalam hadis dari Al Hasan bin ‘Ali, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

دع ما يريبك إلى ما لا يريبك فإن الصدق طمأنينة وإن الكذب ريبة

” Tinggalkanlah yang meragukanmu pada apa yang tidak meragukanmu. Sesungguhnya kejujuran lebih menenangkan jiwa, sedangkan dusta (menipu) akan menggelisahkan jiwa. “[2] Jujur adalah suatu kebaikan sedangkan dusta (menipu) adalah suatu kejelekan. Yang namanya kebaikan pasti selalu mendatangkan ketenangan, sebaliknya keburukan selalu membawa kegelisahan dalam jiwa.

 

Perintah Jujur bagi Para Pelaku Perniagaan

Terkhusus lagi, terdapat perintah khusus untuk jujur ​​bagi para pelaku perniagaan kerana memang kebiasaan mereka adalah melakukan penipuan dan menempuh segala cara demi melariskan barang dagangan.

Dari Rifa’ah, ia mengatakan bahawa ia pernah keluar bersama Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam ke tanah lapang dan melihat manusia sedang melakukan transaksi jual beli. Beliau lalu menyeru, ” Wahai para peniaga ! “Orang-orang pun memperhatikan seruan Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam sambil menengadahkan leher dan pandangan mereka pada beliau. Lantas Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallambersabda,

إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارا إلا من اتقى الله وبر وصدق

” Sesungguhnya para peniaga akan dibangkitkan pada hari kiamat nanti sebagai orang-orang fajir (jahat) melainkan peniaga yang bertakwa pada Allah, berbuat baik dan berlaku jujur. “[3]

Begitu sering kita melihat para peniaga berkata, “Barang ini dijamin paling murah. Jika tidak percaya, sila bandingkan dengan yang lain. “Padahal sebenarnya, di kedai lain masih lebih murah dagangannya dari peniaga tersebut. Cubalah lihat ketidakjujuran kebanyakan peniaga saat ini. Tidak mau berterus terang apa adanya.

 

Keberkatan dari Sikap Jujur

Jika kita merenungkan, perilaku jujur ​​sebenarnya mudah menuai pelbagai keberkatan. Yang dimaksudkan keberkatan adalah tetap dan bertambahnya kebaikan. Dari sahabat Hakim bin Hizam, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

البيعان بالخيار ما لم يتفرقا – أو قال حتى يتفرقا – فإن صدقا وبينا بورك لهما فى بيعهما, وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما

” Kedua-dua orang penjual dan pembeli masing-masing mempunyai hak pilih (khiyar) selama keduanya belum berpisah. Bila keduanya berlaku jujur ​​dan saling terus terang, maka keduanya akan memperoleh keberkatan dalam urus niaga tersebut. Sebaliknya, bila mereka berlaku dusta dan saling menutup-nutupi, nescaya akan hilanglah keberkatan bagi mereka pada transaksi itu. “[4]

Di antara keberkatan sikap jujur ​​ini akan memudahkan kita mendapatkan pelbagai jalan keluar dan kelapangan. Cuba perhatikan baik-baik perkataan Ibnu Katsir rahimahullah ketika menjelaskan surat At-Taubah ayat 119. Beliau berkata, “Berlaku jujurlah dan terus berpegang teguhlah dengan sikap jujur. Bersungguh-sungguhlah kamu menjadi orang yang jujur. Jauhilah perilaku dusta yang boleh membawa kepada kebinasaan. Moga-moga kamu mendapati kelapangan dan jalan keluar atas perilaku jujur ​​tersebut . “[5]

 

Akibat Berperilaku Dusta

Dusta adalah dosa dan ‘aib yang amat buruk. Di samping pelbagai dalil dari Al-Quran dan dan pelbagai hadis, umat Islam bersepakat bahawa berdusta itu haram . Di antara dalil tegas yang menunjukkan haramnya dusta adalah hadis berikut ini,

آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا ائتمن خان

” Tanda orang munafik itu ada tiga, dusta dalam perkataan, menyelisihi janji jika membuat janji dan khinat terhadap amanah. “[6]

Dari pelbagai hadis terlihat jelas bahawa sikap jujur ​​boleh membawa kepada keselamatan, sedangkan sikap dusta membawa kepada jurang kehancuran. Di antara kehancuran yang diperolehi adalah ketika di akhirat kelak. Kita dapat menyaksikan pada hadith berikut,

ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المنان, المسبل إزاره والمنفق سلعته بالحلف الكاذب

“Tiga (golongan) yang Allah tidak berbicara kepada mereka pada hari Kiamat, tidak melihat kepada mereka, tidak membersihkan mereka dan mereka akan mendapatkan siksaan yang pedih, iaitu: orang yang sering mengungkit pemberiannya kepada orang, orang yang menurunkan seluarnya melebihi mata kaki dan orang yang menjual barangnya dengan sumpah dusta. ” [7]

Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam begitu mencela orang yang tidak telus dengan menyembunyikan ‘aib barang dagangan ketika berniaga. Cuba perhatikan kisah dalam hadis dari Abu Hurairah, ia berkata,

“Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam pernah melewati setumpuk makanan, lalu beliau memasukkan tangannya ke dalamnya, kemudian tangan beliau menyentuh sesuatu yang basah, maka pun beliau bertanya, ” Apa ini wahai pemilik makanan? ” Sang pemiliknya menjawab, ” Makanan tersebut terkena air hujan wahai Rasulullah . ” Beliau bersabda, ” Mengapa kamu tidak meletakkannya di bahagian makanan agar manusia dapat melihatnya? Ketahuilah, sesiapa menipu maka dia bukan dari golongan kami . “[8] Jika dikatakan bukan termasuk golongan kami, bererti dosa menipu bukanlah dosa yang biasa-biasa saja.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: